sobota, 4 lipca 2015

fragmenty #8

"Gdy w 1066 r. Anglię podbijają Normanowie, ziemie w posiadaniu zbiorowym wciąż stanowiły znaczącą część wszystkich gruntów. Teraz jednak ulegało to wręcz błyskawicznej przemianie. William Zdobywca, wyrugowawszy z majątków anglosaska klasę średnią, stał się dysponentem przytłaczającej części jej ziemi. Rozpoczął rozdawnictwo posiadłości na rzecz lojalnych wobec niego baronów i rycerzy niemal wyłącznie normańskich. Podniósł też rękę na dotychczasową świętość anglosaską - grunty stanowiące własność zbiorową. Uznał je za ziemie królewskie, a ich strażnikiem uczynił szeryfa, na tę okoliczność wyposażonego w dodatkowe uprawnienia, jakimi nigdy nie wcześniej nie cieszył się anglosaski sciregerefa. Szeryfowie Williama od samego początku mieli na pieńku z ludnością anglosaską jako przedstawiciele warstwy panującej, posługującej się niezrozumiałym językiem, znienawidzonej za liczne okrucieństwa i drapieżne egzekwowanie podatków. Ale żadna z ich przywar nie ściągała na nich tyle nienawiści, co funkcja generalnego na danym terenie strażnika gruntów i lasów królewskich. Polowanie w lasach, teraz królewskich, choć do niedawna dostępnych wszystkim, stało się czynem ściganym przez prawo i to prawo wyjątkowo okrutne. Upolowanie sarny, a nawet zwykłego zająca groziło oślepieniem, ucięciem ręki, jeśli zaś sędzia był w dobrym humorze, a zwierzyna mniejsza - tylko lochem… Karano nawet za zabicie zwierzyny, która wychodząc z lasu czyniła szkodę na polach. Już po Williamie sięgano nawet po karę śmierci. Tymczasem przeciętnemu Anglikowi nie mieściło się w głowie, iż król może być właścicielem lasu i zwierząt, których nigdy na oczy nie widział i że każe tak surowo karać swój lud, który to wszystko od pokoleń uważał za wspólne dziedzictwo. William, tworząc na gruntach gminnych swe królewszczyzny, ugodził w jedno z najbardziej delikatnych punktów angielskiej psychiki zbiorowej. Nie zostanie mu to wybaczone przez setki lat. Wkrótce też, jakby w odpowiedzi, powstanie ludowa epopeja Robin Hooda, skrajnie antynormańska w wymowie. Jej lokalizacja w lasach wokół Nottingham, gdzie rządy kilku po kolei normańskich szeryfów dały się Anglosasom szczególnie ostro we znaki, jest tu wielce wymowna. Problem praw leśnych jest w niej nie tylko jednym z centralnych wątków, ale i swoista miarą zjawiska."

znalezione na orginalrailwayposters.co.ukZadziwia mnie, że inna sławna brytyjska legenda (o królu Arturze) pomimo wielu różnych wersji zachowała pierwotny ton "stare tradycje vs. obcy przybysze", podczas gdy opowieść o Robin Hoodzie stała się homogeniczna kulturowo i narodowościowo. Nawet jeśli czasem pamięta się o anglosaksońskich korzeniach bohatera (Ivanhoe, ekranizacja z 1938r.) to i tak czyni się go wiernym stronnikiem normańskiego króla.

Cytat z Narodzin Cywilizacji Wysp Brytyjskich Wojciecha Lipońskiego

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

© Agata | WS | X.