wtorek, 20 października 2015

fragmenty #19 z dedykacją

"Niezbędne jest forum otwartej dyskusji. Demokracja to dyskusja, szansa na to, by siła argumentów przekładała się na podejmowane decyzje (w tym najistotniejsze decyzje polityczne). Porządek demokratyczny tworzy warunki instytucjonalne dla mediacji, negocjacji i, kiedy trzeba, dochodzenia do kompromisów. Prowadzenie otwartej dyskusji jest samo przez się elementem edukacji demokratycznej: udział w debacie kształtuje bardziej światłych obywateli, co jest po części efektem poszerzania ich horyzontów poznawczych, ale wynika także z uznania prawomocnej różnorodności - czyli pluralizmu - i z edukacji emocjonalnej. Politycznie ukształtowany uczestnik dialogu jest w stanie pozytywnie przepracować swoje emocje: racjonalnie uzasadniać swoje przekonania, unikać jałowych polemik i emocjonalnych napaści."

Anthony Giddens Przemiany intymności


...dedykuję wszystkim, którzy uważają że posiadanie politycznych poglądów na kwestie różne i dyskutowanie ich w towarzystwie jest w złym tonie/co najmniej czują potrzebę przeprosić za poruszanie tematu.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

© Agata | WS | X.